Jednym z pierwszych pytań jakie zadaje sobie inwestor, to co dokładnie potrzebuję mieć w stróżówce. Czy jest potrzebna toaleta, czy nie. Oczywiście, gdy nie ma kanalizacji, a teren wokół jest już wykończony, to raczej nie będzie to stróżówka bez toalety. Z drugiej strony, jeśli to jest jedyny budynek na działce jak np. Budka parkingowa, to trzeba by taką kanalizację już wykonać.

Jaka jest podstawa prawna zapewnienia toalety w portierni?

Decyzja jednak o wartowni z toaletą lub nie, nie zależy tylko od woli inwestora. Stosownie do postanowień z art. 233, Kodeks pracy mówi:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Kodeks pracy, art. 233

Natomiast Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarnych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rozdziale 4 mówią o odległości, w jakiej powinien znajdować się ustęp od stanowiska pracy.

§ 25. 1. Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy.
Rozporządzenie BHP, załącznik, rozdział 4

Jak usytuować stróżówkę na terenie?

Z powyższego wynika, że jeżeli nasza stróżówka jest usytuowana dalej, niż 75 metrów od najbliższej toalety, powinniśmy w projekcie stróżówki założyć toaletę. Oczywiście jeżeli projektujemy całe założenie nowej hali z infrastrukturą towarzyszącą, to projektant powinien uzgodnić projekt i konieczność usytuowania toalety w budynku dla ochrony z sanepidem. Warto jednak pamiętać, że oprócz samej wygody i faktu, że ochroniarz nie oddala się od stróżówki w celach higienicznych jest jeszcze zaleta, że może sobie na przykład nalać wodę do czajnika.

Potrzebujesz stróżówki?
Skontaktuj się z nami!