Jak zaprojektować stróżówkę zgodnie z prawem?

Przy wyborze portierni mamy wiele aspektów do ustalenia. Lokalizacja, wygląd, materiały a nawet fakt, czy potrzebna nam stróżówka z WC czy nie, czy zamontować klimatyzację, jakie inne sprzęty będziemy potrzebować.

Zacznijmy może od gabarytów stróżówki. Przy wyborze stróżówki istotne jest założenie z góry, ile osób będzie w niej pracować. Dokładnie jest to opisane w artykule o wymiarze, wyglądzie i lokalizacji portierni TUTAJ.

portiernia stróżówka z wc

Projekt stróżówki. Czy potrzebna jest stróżówka z WC i jakie inne wyposażenie powinno brać się pod uwagę? 

Jednym z pierwszych pytań jakie zadaje sobie inwestor, to co dokładnie potrzebuję mieć w stróżówce. Jakie wyposażenie powinno się zapewnić w stróżówce? Czy warto postawić stróżówkę z WC, czy nie. Oczywiście, gdy nie mamy doprowadzonej kanalizacji, a teren wokół jest już wykończony, to raczej będzie to portiernia bez toalety. Z drugiej strony, jeśli to jest jedyny budynek na działce jak np. Budka parkingowa, to trzeba by taką kanalizację wykonać.

Jaka jest podstawa prawna do postawienia stróżówki z WC. Czy prawnie musimy zapewnić toaletę w portierni?

Decyzja o zaprojektowaniu stróżówki z WC lub bez, nie zależy tylko i wyłącznie od woli inwestora.

Stosownie do postanowień z art. 233, Kodeks Pracy mówi:

“Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.”
Kodeks pracy, art. 233

Natomiast w dokumencie “wymagania dla pomieszczeń i urządzeń sanitarnych” w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rozdziale 4 możemy znaleźć informację o odległości, w jakiej powinien znajdować się ustęp od stanowiska pracy.

„25. 1. Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy.”

Rozporządzenie BHP, załącznik, rozdział 4

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971290844/O/D19970844.pdf

Z przepisów wynika, że musimy zapewnić pracownikowi ochrony dostęp do sanitariatów stąd stróżówka z WC jest często wybieraną opcją. Należy jednak pamiętać, że toaleta nie musi się znajdować w budynku stróżówki jeżeli spełniamy przepisy o minimalnej odległość od miejsca pracy. Z drugiej strony jeżeli chcemy mieć pewność, że stróż jest na miejscu i nie opuszcza portierni „za potrzebą”, stróżówka z WC jest najlepszą opcją.

portiernia na wjeździe do zakładu

Jak usytuować stróżówkę na terenie?

Z powyższego wynika, że jeżeli nasza stróżówka jest usytuowana dalej, niż 75 metrów od najbliższej toalety, powinniśmy zdecydować się na projekt stróżówki z WC. Oczywiście jeżeli projektujemy całe założenie nowej hali z infrastrukturą towarzyszącą, to projektant powinien uzgodnić projekt i konieczność usytuowania toalety w budynku dla ochrony z sanepidem. Warto jednak pamiętać, że oprócz samej wygody i faktu, że ochroniarz nie musi się oddalać od stróżówki w celach higienicznych jest jeszcze zaleta, że pracownik ma w stróżówce dostęp do wody. Dzięki temu ochroniarz może sobie na przykład nalać wodę do czajnika lub wykorzystać wodę do umycia podłogi, która potrafi się mocno zabrudzić.

Co pracownik ochrony potrzebuje w stróżówce?

Przy projekcie stróżówki często zastanawiamy się nad tym, co powinno się w takiej stróżówce znajdować. Wbrew pozorom nie jest to takie proste pytanie. Z naszego doświadczenia wynika, że w niektórych miejscach wystarczy tylko parę gniazdek, w innych jest to cała centrala p-poż. sieciowa, monitoringu itp. Często są to całe szafy sprzętu i kilka różnych obwodów. Te kwestie trzeba ustalić na etapie projektu stróżówki i całego terenu- najlepiej zdać się na doświadczenie instalatorów oraz branżystów. Przy specjalnych wymaganiach projektu może się okazać, że stróżówka musi być uzbrojona w wiele różnych urządzeń i zanim przystąpi się do budowy powinno się przewidzieć na nie odpowiednie miejsce.

stróżówka z wc

Co najczęściej montuje się w portierni?

portierni oprócz kontaktów i włączników świateł, często potrzebny jest także przełącznik szlabanu, gniazdo LAN, gniazdo telefoniczne, cały osprzęt do monitoringu kamer, włączniki świateł terenu, komputer, monitory itp. Najczęściej stróżówki są też wyposażone w toaletę WC. Do najbardziej popularnych urządzeń w stróżówce zaliczamy czajnik, lodówkę i klimatyzację, która w lecie może okazać się niezbędna. Należy też pamiętać o szafie na odzież, która jest bardzo praktycznym meblem i pomaga utrzymać dobrą organizację i czystość w portierni.

Czasami inwestorzy zamawiają też stróżówki z małym aneksem ze zlewem i lodówką. Nie jest to duży koszt, a wyposażenie stróżówki w mały kącik kuchenny znacznie poprawia wygodę pracy ochroniarzowi. Sporadycznie zdarza się, że część socjalna stróżówki jest wydzielona w osobnym pomieszczeniu, co w połączeniu z toaletą zapewnia maksymalny komfort pracy.

wnętrze stróżówki

Wyposażenie stróżówki, a potrzeby ochroniarza

Co jednak z samym ochroniarzem i jego potrzebami? Z naszej obserwacji wynika, że ochroniarz potrzebuje gniazdo w okolicach blatu na telefon komórkowy, z tyłu na czajnik, szafę na zmianę ubrań / butów. Z opcji dodatkowych dochodzi jeszcze mała lodówka na produkty spożywcze, miejsce na wiatraczek (lub klimatyzację) w upalne dni, czy telewizor z wyprowadzeniem anteny (chociaż to ostatnie często jest zabraniane w stróżówce).

Dla ochroniarza ważne będzie też dobre umiejscowienie wszystkich gniazdek i włączników, tak żeby były łatwo dostępne i nie przeszkadzały w otwieraniu drzwi lub okien. Projektując stróżówki myślimy o tym, gdzie najlepiej zlokalizować okno podawcze i jakie powinno mieć wymiary. Kolejną kwestią jest oświetlenie budynku. Wewnątrz powinno umieścić się punkty oświetlające blat roboczy. Światła zewnętrzne są również bardzo ważne. Zewnętrzne punkty oświetlają osoby przechodzące obok stróżówki, a włączone światło wskazuje z daleka lokalizację budynku. Dodatkowo w tej sytuacji stróż może pracować przy zgaszonym świetle we wnętrzu stróżówki, co nie oślepia go i pozwala na lepszą obserwację terenu.

Potrzebujesz stróżówki?
Skontaktuj się z nami!