Co to jest portiernia?

Portiernia jest to pierwszy, najczęściej niewielki budynek ustawiony tuż przy bramie, w którym pracują ochroniarze strzegący danego terenu / zakładu. W słowniku Polskim widnieje definicja:

Portiernia jest to pomieszczenie lub mały budynek przy wejściu do jakiejś instytucji, służące do sprawowania nadzoru nad tym wejściem; portierka.

źródło: https://sjp.pl/portiernia

Jaki wymiar portierni dla jednego a jaki dla dwóch ochroniarzy? Jak zaprojektować portiernię zgodnie z prawem?

Pracownik ochrony jest osobą, która odpowiada za fizyczną ochronę osób i mienia oraz zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ochroniarz powinien cechować się instynktem, opanowaniem i podzielnością uwagi, a także dobrą sprawnością fizyczną, umiejętnością analitycznego myślenia i odpornością na stres. Należy zatem zapewnić mu warunki pracy ułatwiające wykonywanie obowiązków.

Przy wyborze wymiaru stróżówki istotne jest założenie z góry, ile osób będzie w niej pracować, ponieważ Kodeks pracy dokładnie określa wymaganą wielkość pomieszczenia pracy.

Zgodnie z § 19.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, na podstawie art. 237 Kodeksu pracy

„powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).“

Według § 2 pkt.4 rozporządzenia „pomieszczeniem stałej pracy” jest to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971290844/O/D19970844.pdf

Należy przy tym wziąć pod uwagę potrzebne wyposażenie portierni również zajmujące powierzchnię użytkową, którym często jest cały osprzęt do monitoringu kamer, centrala p-poż., rozbudowana rozdzielnia elektryki czy szafa na zmianę ubrań / butów lub na przechowywanie dokumentów. Więcej o wyposażeniu stróżówki w artykule TUTAJ.

stróżówki portiernia producent smart-mod

Jaka najmniejsza portiernia?

Tak więc jeśli portiernia ma być przeznaczona do pracy dla jednego stróża, wymiary zewnętrzne budynku 2m x 2m wystarczą w zupełności, aby stworzyć komfortowe miejsce pracy. W takim wnętrzu umieścimy wygodne krzesło dla pracownika, a blat roboczy będzie miał odpowiednią wielkość, aby ustawić na nim np. Monitor i wygodnie wypełniać raporty, wypisywać przepustki przy biurku.

Warto rozważyć stróżówkę z pomieszczeniem sanitarnym, aby ochroniarz nie był zmuszony opuszczać miejsca pracy. Portiernia z wc umożliwia również stróżowi dostęp do bieżącej wody, dzięki czemu może on zaparzyć sobie kawę lub herbatę. Portiernia z wc jest więc samowystarczalnym i kompletnym budynkiem, stanowiącym doskonałe miejsce pracy ochrony.

Kiedy teren chroniony, oprócz weryfikowania tożsamości osób, wymaga również patrolowania, tzw. „obchodu”, dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie dwóch ochroniarzy. Dzięki temu nawet podczas patrolu jeden z pracowników może być na miejscu i portiernia będzie nadal spełniała swoją funkcję. W takim wypadku należałoby rozważyć zakup większej portierni. Tu do procesu dokonywania wyboru dochodzi ważny czynnik – wielkość przestrzeni, jaką mamy do dyspozycji, odległości od granicy działki.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2020r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi:

12.15) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf

Ze względu jednak na charakter budynku portierni, ta często jest usytuowana tuż przy granicy działki lub nawet wkomponowana w płot.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli portierni, różnej wielkości. Jeżeli teren jest niewielki, inwestor poszuka rozwiązania, które pozwoli postawić mały budynek, ale taki, w którym, zgodnie z przepisami, mogą pracować dwie osoby. Wówczas ważne jest maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni, aby każdy z ochroniarzy miał wygodne stanowisko pracy.

Czasami portiernia nie ma być tylko stanowiskiem pracy ochroniarzy, ale również pełnić odrębne funkcje, posiadać dodatkowe pomieszczenie do przechowywania np: składzik, bądź wnętrze innego przeznaczenia lub wymagany jest korytarz przejściowy. W związku z regulacjami prawnymi BHP odnoszącymi się do powierzchni pomieszczeń pracy, nie można zmniejszyć przestrzeni do pracy. Według tego pozostaje wybór spośród większych modeli stróżówek.

portiernia stróżówka z WC dla 2 osób

Czy potrzebna jest portiernia na każdym wjeździe?

Wszystko zależy od charakterystyki chronionego obiektu. Tam, gdzie wymagana jest stała kontrola i ścisły nadzór osób przemieszczających się, a cały teren musi być ogrodzony, portiernie powinny znajdować się przy każdym wjeździe, aby wzmocnić zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych.

Tereny budynków posiadających osobne wjazdy np. dla dostawców, również warto wyposażyć w dodatkowy budynek portierni. Jeżeli teren jest niewielki, ale do chronionego obiektu prowadzą dwa wjazdy, można rozważyć zakup większej portierni, będącej miejscem pracy dwóch ochroniarzy. Wówczas przy jednym z wjazdów stanie portiernia, a drugi wjazd można zabezpieczyć np. bramą, czy szlabanem, który w razie potrzeby jeden z ochroniarzy może otworzyć.

Miejsca nie wymagające wzmożonej kontroli osobistej można wyposażyć w system monitoringu, by obserwować cały teren z pomieszczenia portierni.

stróżówka indywidualna

Czy można postawić portiernię na środku wjazdu?

W przypadku szerokiego wjazdu, spełniającego wymogi minimalnej szerokości drogi*, którym mogą poruszać się jednocześnie dwa samochody, nie trzeba rozważać kupna dwóch portierni. Dobrym rozwiązaniem jest większa portiernia usytuowana po środku wjazdu, dzięki czemu możliwa będzie obsługa całego przejazdu z jednej stróżówki. Rozmieszczenie okien podawczych po obu stronach portierni oraz zabezpieczenie dróg wjazdowych w postaci szlabanu pomoże ochroniarzom w dokładnym wykonywaniu swoich obowiązków. Taką portiernię należy jednak dobrze zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż bywają sytuacje, że niedomknięte drzwi naczepy tira potrafią mocno uszkodzić stróżówkę usytuowaną pomiędzy pasami ruchu. Z tego samego powodu warto zainwestować w trwały i solidnie wykonany budynek, więc portiernia kontenerowa raczej się tu dobrze nie sprawdzi.

Przy projektowaniu takiego wjazdu warto wziąć pod uwagę, czy natężenie ruchu będzie znaczące, tzn. czy potrzebujemy 2 pasy w jedną stronę, lub pas z możliwością postoju i inspekcji wjeżdżających / wyjeżdżających samochodów dostawczych. Chodzi o komfort pracy i fakt, że gdy ochroniarz sprawdza TIRa, tym samym wjazdem mogą poruszać się np. samochody osobowe. Jakiekolwiek rozwiązanie nie wybierzemy, warto zapoznać się z minimalnymi szerokościami dróg dojazdowych. Opisane są one w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

15.13) 1. Szerokość pasów ruchu, z zastrzeżeniem § 16, powinna wynosić:

1) na drodze klasy A – 3,75 m;

2) na drodze klasy S:

  1. a) dwujezdniowej – 3,75 m lub 3,50 m,
  2. b) jednojezdniowej – 3,75 m;

3) na drodze klasy GP i G – 3,50 m;

4) na drodze klasy Z – 3,00 m;

5) na drodze klasy L – 2,75 m;

6) na drodze klasy D – 2,50 m.

źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rozporz%C4%85dzenie_2.pdf

stróżówka modułowa portiernia wjazd

Portiernia z przejściem, czy bez?

Wiele zależy od miejsca, w którym będzie stała portiernia – czy dostępny jest tylko niewielki obszar przy wjeździe na teren, czy też wjazd jest szeroki, nie ma możliwości dodatkowego zabezpieczenia w postaci ogrodzenia lub szlabanu.

Portiernia, która np. Stoi przy parkingu lub służy ochroniarzom strzegącym plac budowy, czy w innych miejscach wymagających kontroli wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, powinna mieć raczej możliwość montażu systemu do operowania szlabanem, niż korytarz przejściowy. Często jednak zdarza się, że kontroli wymaga zarówno droga dojazdowa do chronionego obiektu, jak i dostęp osób poruszających się pieszo – wówczas korytarz przejściowy w portierni jest równie ważny, jak szlaban.

stróżówka wartownie z przejściem

Do czego służy korytarz w portierni?

Taki korytarz w wartowni sprawdzi się przy obiektach wymagających kontroli personalnej, gdzie każda osoba, wchodząca i wychodząca, musi się przed portierem wylegitymować lub podpisać jakiś dokument. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik ochrony może dokładniej wykonywać swoje obowiązki, a osoba obsługiwana nie jest narażona na warunki atmosferyczne.

Można też zrobić zadaszone przejście poza obrębem stróżówki i stróżówkę wkomponować w dane zadaszenie. Przy dużej ilości pracowników z przepustkami jest to nawet rozwiązanie bardziej optymalne.

nię,

Potrzebujesz stróżówki?
Skontaktuj się z nami!